بررسی نوع رند
از آنجا که یکی از موارد تاثیرگذار در قیمت سیم کارت نوع رندی آن می باشد، با اطلاع از نوع رندی سیم کارت مورد نظر خود می توانید دید بهتری نسبت به ارزش واقعی آن پيدا كنيد. در این قسمت با وارد کردن شماره سیم کارت مورد نظر می توانید نوع رندی آن را مشاهده نمایید.